Laboratuvar

AS9100D, ISO 9001 ve IATF 16949 kalite yönetim sistemi standartlarına sahip olan Ermet Metal Kaplama Laboratuvarında
başlıca aşağıdaki testler yapılmaktadır.

 • X Ray Fluorescence (XRF) kaplama kalınlığı ölçümü
 • Tuz Sisi Testi
 • Banyo ilaveleri için analizler

 

X-Ray Fluorescence (XRF) Kaplama Kalınlığı Testi:
Şirketimiz bünyesinde yapılan kaplamaların net ve kesin kalınlık ölçümleri XRF cihazımızda yapılmaktadır. 

 • TS EN ISO 1456, ASTM B841, AMS 2417, AMS 2434B, GM 628

X-Ray cihazında yapılan ölçümler belgelenerek uluslararası dokümanlara uygun şekilde sertifikalandırılır.


Kaplamanın performans dayanımı Tuz Sisi Testi;

 • ASTM B117, ISO 9227, DIN 50021

Bu testte, kaplanmış ya da boyanmış parçaların, belirli bir oranda tuz konsantrasyonu içeren ve pH değeri 7 olan suyun basınçla püskürtülerek yüzeylerindeki değişimler gözlenir. 


Ermet Metal Kaplamada mevcut olan tuz testi cihazımızda hem kendi kapladığımız parçaların korozyon performanslarını
değerlendiriyoruz, hem de müşterilerimizin tuz testi ihtiyaçlarını karşılayarak gerekli sertifikasyon ve belgelendirme çalışmaları
yapıyoruz.


Tuz Sisi Testi değerlendirilmesinde iki temel performans kriteri kabul edilmiştir:

 1. Beyaz pas gösterme süresi: Kaplama metalinin korozyona uğrayarak beyaz renkli ZnO bileşiği oluşturması için
  gereken süredir. Bu süre kaplamanın korozif ortamda gösterdiği katodik korumanın sınırını belirler
 2. Kırmızı pas gösterme süresi: Korozyon etkisinin kaplama filmini geçerek demir esaslı altlık yüzeyde etki göstermesi
  sonucu kırmızı renkli FeO bileşiği oluşturması için gereken süredir. Bu süre, muayeneye tabi tutulan parçanın
  korozyondan bütünüyle etkilendiğini gösteren sınırdır.

Uygun Şartlarda Kaplama Yapmak İçin Banyo Analizleri;
Elektrokimyasal bir işlem olan kaplama proseslerinin uluslararası standartlara uygunluğundan emin olmanın yolu, kaplama banyolarının belirli aralıklar ile kimyasal olarak analiz etmek ve gereken ilavelerin zamanında uygulanması ile sağlanır.
Ermet Metal Kaplama olarak laboratuvarımızda bulunan ekipmanlarımız ile kaplama banyolarımızda kimyasal analizler yapılarak, çalışma şartlarımızın uygunluğundan emin oluyoruz.